تبلیغات
وبلاگ همسفر منیره

وبلاگ همسفر منیره

جستجوگر سایت

گزارش عملکرد روز دوشنبه مورخ؛ ۹۷/۸/۲۱ سی دی مال

آقای مهندس می گویند ما باید ثروت را بکاریم تا به نتیجه برسد که این کار ده یا پانزده سال زمان می برد،زمانی که به کنگره کمک می کنید چندبرابرش به زندگی شما بر می گردد. این خیلی زیبا است که ما حرکتی را انجام دهیم تا دیگران سالم بمانند که این حرکت رسیدن به حال خوش است.

ادامه مطلب

[ چهارشنبه 23 آبان 1397 ] [ 03:14 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد لژیون مورخ؛۱۴ /۹۷/۸ سی دی سوار

ما در حلقه ها زندگی می کنیم و سبع السماوات یعنی هفت آسمان و من اگر در مرحله اول مشکلم را حل نکنم در مرحله دوم به مشکل شدیدتر می خورم مثل اینکه ما در جهان فیزیک شاید یک پرونده ای را سالها نتوانستیم حل کنیم بعد از چند سال درگیر شدیم . من در این دنیا هر چقدر بتوانم  یکسری مسائل و مشکلاتم را حل کنم و پرونده ء آن را ببندم تو بعد بعدی راحتر زندگی می کنم.

ادامه مطلب

[ چهارشنبه 23 آبان 1397 ] [ 02:54 ق.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد لژیون خانم منیره روز پنج شنبه مورخ ؛ ۹۷/۸/۱۰ سی دی گره عشق ۲

ما یکسری خار و خاشاک در دلمان داریم که همان کینه و نفرت و خشم است ، کسانی که مثبت هستند و دانایی دارند این آتش عشق را در دل خود نگه می دارد و می سوزد و می سازد و تمام آن خار و خاشاک که همان کینه و نفرت و خشم است را همه را می سوزاند ، آن موقع است که آن دل شفاءپیدا می کند در این قضیه .

ادامه مطلب

[ شنبه 19 آبان 1397 ] [ 09:35 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

برداشت از سی دی سوار

.اگرانسان درکالبدفیزیکی یکسری مسائل رانتواندحل کندبعدازمرگ دچارمشکل میشود،اگرمانتوانیم مسئله اعتیادراحل کنیم درجهان بعدی هم نمیتوانیم حل کنیم خیلی سخت 
 است مادراینجاخیلی چیزهارابه راحتی می توانیم حل کنیم.زمین برای مامثل مهدمی ماندوچون سرعت درزمین پایین است ودرجهان های بعدی سرعت مثل ذهن وفیزیولوژی ماست،بنابراین اگریکسری ازمسائل رامااینجاحل نکنیم درجهان های دیگربسیارمشکل که مابتوانیم این مشکل را حل کنیم.

ادامه مطلب

[ چهارشنبه 16 آبان 1397 ] [ 06:33 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

برداشت از سی دی گره عشق

این نگاه انسان است که می تواند به او کمک کند تا از طوفان عبور کند.تفاوت دو نیروی تاریکی و روشنایی در انسان این است که نیروی تاریکی در مقابل مشکلات انسان بر روی او عیب و بر چسب میگذارد ولی نیروی روشنایی به دنبال راه درمان است

ادامه مطلب

[ شنبه 12 آبان 1397 ] [ 10:18 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد لژیون در روز دوشنبه مورخ؛ ۹۷/۸/۷ سی دی قلب

سوخت عقل حس است وآن چیزی که نفس راپالایش می کندقلب می باشد.زمانی که مثلث شخصیت آسیب ببیندگویی شهروجودی مابی دروپیکرشده است وهرچیزی اجازه واردوخارج شدن به این شهرراداردواین جااست که هرآدمی میتواندبه مانزدیک بشود.
درقرآن ۲جا ازقلب صحبت شده است.
اگرقلب انسان درکینه وحسادت باشد،آنگاه درتاریکی قرارگرفته وزمانی شفاپیدامی کند که ازتاریکی هاخودرارهاکند. 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 9 آبان 1397 ] [ 08:24 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد لژیون خانم منیره مورخ ؛ ۹۷/۸/۴ سی دی گره عشق ۱

وقتی من یکسری تاریکی ها در درونم باشد ، یکسری خلاءهایی در درونم باشد ، وقتی نسبت به آن شخص حس پیدا می کنم این به خاطر اینکه من آن صفاتی را که داشتم گمشان کردم و الان رفتم در تاریکی و از دستشان دادم را الان در آن آدم میبینم به خاطر همین این باعث می شود که من به آن آدم عشق بورزم .

ادامه مطلب

[ چهارشنبه 9 آبان 1397 ] [ 07:03 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد لژیون مورخ؛ ۹۷/۷/۳۰ سی دی سخن چین

تو مسیر که باشی اولین نیرویی که بهت کمک می کنه ،قدرت مطلقه نمی گذارده بهت آسیب برسد 


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 3 آبان 1397 ] [ 03:10 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

مشارکت در باب دستور جلسه D.SAP

  •                           

ادامه مطلب

[ چهارشنبه 2 آبان 1397 ] [ 03:24 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

برداشت از سی دی سخن چین

در خصوص این موضوع هم یک مثلث تشکیل می شود ؛یک ضلع  سخن چین ،یک ضلع مستمع و ضلع دیگر سوژه.   یک سخن چین که حرف را می زند یک مستمع که گوش می کند و سوژه ،آن کسی که مورد فضولی و سخن چینی  قرار میگیرد.  تمام اعضا مثلث در سخن چینی  صدمی می بینند.این کارها زندگی ها را از بین میبرد و تباه می کند.انسانی که تفکر داشته باشد سخن چینی نمی کند.  

ادامه مطلب

[ چهارشنبه 2 آبان 1397 ] [ 02:49 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

مشارکت در باب دستور جلسه D.SAP

بعدازاینکه آزمایش دادم LDL خونم از بالای ۲۰۰ به ۱۲۱ رسیده بود و این برای من بسیار جالب بود

ادامه مطلب

[ چهارشنبه 2 آبان 1397 ] [ 02:33 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

پیام تبریک رهایی


معشوق به سامان شد                                                   تا باد چنین بادا 

کفرش همه ایمان شد                                                   تا باد چنین بادا

ادامه مطلب

[ دوشنبه 30 مهر 1397 ] [ 02:13 ق.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد روز دوشنبه مورخ؛ ۹۷/۷/۲۳ سی دی زمستان

 آقای مهندس در مورد شکوه و بزرگی صحبت کردند ، ایشان فرمودند ؛ بزرگی به داشتن دارایی فراوان نیست ، بلکه به اندیشه و انجام کارهای بزرگ است حالا کارهای بزرگ مثل چیست ؟ اینکه ما خودمان را از نا امیدی نجات دهیم این خودش یک کار بزرگ است یا اینکه برای زندگیمان یک برنامه ریزی داشته باشیم به آرامش برسیم این خودش یک کار بزرگی است که انجام می دهیم .

ادامه مطلب

[ شنبه 28 مهر 1397 ] [ 10:11 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد روز پنج شنبه مورخ ؛ ۹۷/۷/۲۶ سی دی میزان دانایی

دانایی به لباس شیک پوشیدن نیست به داشتن گنج درون است.گنج درون هیچ وقت ازبین نمی رود.

ادامه مطلب

[ شنبه 28 مهر 1397 ] [ 12:34 ق.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد لژیون مورخ؛۹۷/۷/۱۹ روز پنج شنبه ، سی دی ؛ بمب اتمی مواد مخدر

مایک ضمیرخودآگاه داریم ویک ضمیرناخودآگاه.
یک سری ازمسائل درضمیرناخودآگاه مابدون آن که خواست ماباشدثبت شده است.درست مانندزمانی که ماحرکت وتلاش می کنیم اماحالمان خوب نمی شودچون درضمیرناخودآگاه ماثبت باسندبرابراست اتفاق افتاده است.مابایدباآموزش این ثبت باسندبرابراست راازذهن خودپاک کنیم برای مثال:(مسافرمن هیچ وقت درست نمی شود،این بیماری من هیچ وقت درمان نمی شودو....)ازکلمات منفی نمی توانم،نمی شودو...استفاده نکنید،بارمنفی این کلمات خیلی زیاداست.

             

ادامه مطلب

[ دوشنبه 23 مهر 1397 ] [ 01:20 ق.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

آخرین مطالب

صفحات سایت