تبلیغات
وبلاگ همسفر منیره

وبلاگ همسفر منیره

جستجوگر سایت

عملکرد لژیون دوازدهم باسی دی نتیجه

: برای بازسازی افراد مصرف کننده،  به جسم, روان وجهان بینی نیاز هست. که این مثلث متعلق به تمامی انسانها می باشدوجزء واجبات وضروریات است. کسی که بتواند این سه مقوله رابه تعادل برساند, قادر هست به یک تفکری برسد که بتواند تمام مسائل رابه راحتی حل کند.


ادامه مطلب

[ جمعه 6 مرداد 1396 ] [ 04:42 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون دوازدهم باوادی پنجم

انسانها درحیات زمینی درسه جهان زندگی می کنند:جهان خاکی که به صورت خودآگاه ومحسوس درآن زندگی می کنیم. جهان خواب که به صورت ناخودآگاه درآن قرار می گیریم. وآخری جهان ذهن می باشد که فوق العاده مهم وپیچیده می باشد واین جهان ذهنی ازجهان فیزیکی بزرگتر وعظیم تر می باشد. چرا گاهی می گویم شما ذهن تان راکنترل کنید ولی ذهن تان شما راکنترل نکند, علت چیست؟به خاطر اینکه یک جهان عظیم وقدرتمند هست واگر بازیچه ذهن شویم دچار مشکلات زیادی خواهیم شد. جهان ذهن راچگونه می توان کنترل نمود؟آگاهی ,شناخت, معرفت, دانایی, آموزش.  

                     

ادامه مطلب

[ جمعه 16 تیر 1396 ] [ 10:54 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون دوازدهم با سی دی مجانی


اعضای کنگره به سه دسته تقسیم میشوند؟1-افرادی که ازهر نظر به کنگره کمک می کنند. 2-افرادی که خنثی هستند یعنی فقط می آیند به درمان می رسند وما بااینها کاری نداریم به عبارتی بود ونبودشان برای کنگره فرقی ندارد. 3-کسانیکه نه خدمت می کنند ونه کمک وساز دیگری می زنند که کنگره پولی شده اینها بخل می ورزند وخودشان کمک نمی کنند وکسانی که کمک می کنند به آنها حسد  می ورزند. 

http://up.c60.ir/repository/2594/IMG_20170707_223624_1499450831440_1.JPG

ادامه مطلب

[ جمعه 16 تیر 1396 ] [ 10:39 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

خلاصه سی دی کمان

کسی که به فرمان خدا تعظیم کند وفرمان ها راانجام دهد سراغ خمر نمی رود. خمر به معنی پرده وحجاب وپوششی که روی افکار واندیشه انسان  رامی پوشاند. 


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 1 تیر 1396 ] [ 01:11 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکردلژیون دوازدهم با سی دی سرنوشت

انسان بااعمال ورفتار خودش درحقیقت تقدیر فردایش رابه نگارش درمی آورد. وعوض کردن تقدیر با مرثیه ودعا وگریه و... امکان ندارد. 


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 25 خرداد 1396 ] [ 10:51 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون دوازدهم با وادی سوم

وادی سوم این رابرایم هشدار می دهد که درحل مشکل بالاترین نقش برعهده خودم می باشد واین خودم هستم که باتفکر وتلاش برای حل مشکل اقدام می نمایم. 

ادامه مطلب

[ شنبه 20 خرداد 1396 ] [ 12:31 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون دوازدهم با وادی دوم

باآموزش,آگاهی,شناخت,دانایی ومعرفت وحضوربه موقع درجلسات کنگره ولژیون. شخص چه موقع متوجه می شود به روزنه موجودیت خود نزدیک شده است؟آرامشی که مدنظرخودمان باشد که به آن نزدیک می شویم. ماباید مسیر راه خودمان راپیدا کنیم. 


ادامه مطلب

[ یکشنبه 7 خرداد 1396 ] [ 11:00 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون دوازدهم باوادی اول

وقتی مابه یک چیز فکر می کنیم درواقع یک ساختار رادرست کردیم. ساختاریعنی چه؟ساختار یعنی چیزی رادرست کردن یاشکل دادن.


ادامه مطلب

[ یکشنبه 7 خرداد 1396 ] [ 10:44 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون دوازدهم با سی دی بیان

وقتی مشکل ایجاد شد پروتئین ها از نظم ونظام خارج شده, تعدادشان زیاد می شود وباعث می شود سلولها تغییر وضعیت بدهند وتبدیل به غده وتومور شوند.


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 3 خرداد 1396 ] [ 08:38 ق.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون دوازدهم باسی دی مرز وحرمت کنگره

 به عبارتی کار کنگره مشخص کردن حدوحدود می باشد. مثلا"چقدر باید محبت داشته باشیم, یا گذشت, قهرویا خیلی ازمسائل دیگر... مرزآنها رابرایمان تعیین می کند. 


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 ] [ 11:08 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون دوازدهم باسی دی حس آقای امین

مطالب دوسر دارد؟اون قسمتی که درون ماهست می شود, خواسته. واون قسمتی که دربیرون وجوددارد, می شود, محیط, اجتماع, بستر. شخصی که مواد مصرف می کند وآن خواسته دردرونش هست ومحیط هم برایش فراهم شده است ومی رود ومواد رااستفاده می کند. امااگر محیط باشد ولی خواسته درونی نباشد, انگیزه ای برای مصرف مواد ندارد.ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 ] [ 10:38 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون دوازدهم باسی دی مثلث شخصیت آقای امین
زمانی که خداوند میخواهد قدرت فیزیکی به یک نفر بدهد اول اون راازش می گیرد وبهترش رابه او می دهدادامه مطلب

[ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 ] [ 12:52 ق.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون دوازدهم با سی دی ظرفیت وشخصیت آقای امین

انسان تحت دو چیز درزندگی حرکت میکند:اول :چیزی که شادی یا لذت میدهد، دوم:برای دور شدن از چیزهایی که عذابش میدهند.                              

ادامه مطلب

[ پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 ] [ 02:35 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

وادی یازدهم وعملکرد لژیون دوازدهم
  وادی یازدهم این نوید را به انسان می دهد که اگر می خواهی به چشمه جوشان تبدیل شوی باید دو ویژگی داشته باشی:1-منابع اطلا عاتی صحیح درمسیر دانایی2-اختلاف پتانسیل درونی وبیرونی برای کسب انرژی.          
ادامه مطلب

[ دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ] [ 09:22 ق.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

گزارش لژیون روزهای دوشنبه

ما این را باید بدانیم ،وقتی از چیزی می گذریم یک چیز بهتر به دست می آوریم و دقیقاً خداوند همین کار را می کند .

ادامه مطلب

[ پنجشنبه 31 فروردین 1396 ] [ 02:31 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

آخرین مطالب

صفحات سایت