تبلیغات
وبلاگ همسفر منیره

وبلاگ همسفر منیره

جستجوگر سایت

خلاصه سی دی غذای ما، دوای ما

ما متاسفانه به چند نوع غذا عادت کردیم و حاضر نیستیم غذاهای دیگر راامتحان کنیم.باید به غذاها یمان تنوع بدهیم وانواع واقسام آنها را امتحان کنیم تا دچار بیماری نشویم.سالم زندگی کردن یکی از راههایی است که می تواندبشر را از بیماری ها دور کند.ما با درست خوردن،مواد غذایی خوب استفاده کردن از خیلی بیماری ها می توانیم پیشگیری کنیم زیرا غذای ما،دوای ماست. درضمن ورزش وپیاده روی فراموش نشود.


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 9 آذر 1396 ] [ 11:52 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

خلاصه سی دی مروارید

این را بدانیم که خداوند ما را تنها نخواهد گذاشت و در مقابل نیروهای اهریمنی ازما محافظت می کند و ما باید به آن مرحله از دانایی برسیم که به سمت نیروهای الهی حرکت کنیم که این خواست خداوند می باشد. همه کارهای خداوند برمبنای حکمت است حتی آفرینش شیطان .

ادامه مطلب

[ دوشنبه 6 آذر 1396 ] [ 10:15 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

خلاصه سی دی روش های ترک

روشDSTیک روش کاملا علمی واستدلالی میباشد که توسط بنیانگذار کنگره60 ابداع شده است.

ادامه مطلب

[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 10:46 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون وخلاصه سی دی پرسش و پاسخ

معنویات راه و روش درست زندگی کردن را به ما می آموزدکه همان صراط مستقیم است. اگر در صراط مستقیم به ارزش ها بپردازیم ودر مسیر درست والهی حرکت کنیم می توانیم به آرامش و آسایش برسیم و راه برای ما هویداشود.

ادامه مطلب

[ دوشنبه 22 آبان 1396 ] [ 10:21 ق.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

خلاصه سی دی ازدواج

جاذبه بر مبنای حس فعال می شود نه بر مبنای سایه.در ازدواج این حس است که همه چیز را به خودش جذب می کند.

ادامه مطلب

[ دوشنبه 15 آبان 1396 ] [ 03:23 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

خلاصه سی دی فرضیه ایکس و صورت مسئله اعتیاد

درکنگره60 مسئله خیلی مهمی که وجود دارد بعداز درمان، آموزش جهان بینی است. این را باید بدانیم وعمل کنیم .که با رهایی کارتمام نمی شودبلکه باید بمانیم تا درمان کامل شود.

ادامه مطلب

[ پنجشنبه 11 آبان 1396 ] [ 01:54 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون وخلاصه سی دی کوانتوم

تمام تغییراتی که در جهان فیزیکی درزندگی انسان بوجود آمداز پیدایش علم توسط دانشمندان وعلما شروع شد.  اولین یافته ها باعث اولین تغییرات در زندگی انسان شد و این تغییرات ادامه پیدا کرد تا زندگی به شکل امروز در آمده است .

ادامه مطلب

[ جمعه 5 آبان 1396 ] [ 07:31 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکردلژیون ؛تاریخ ۹۶/۷/۱۷

درکنگره یاد می گیریم که اگر چیزی راازدست دادیم غصه آن رانخوریم ،قطعا قرار است چیز بهتری نصیب ما شود.اگر ازفرامین الهی سرپیچی کنیم،باعث میشود تا ماآرامش خود راازدست دهیم.باید ازاین اتفاقات زندگی درس بگیریم چون همه آنها شگفتی هستند.

ادامه مطلب

[ چهارشنبه 19 مهر 1396 ] [ 09:50 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

خلاصه سی دی وعملکرد لژیون

برای رسیدن به اهدافمان باید ترس را در وجودمان از بین ببریم. سخن گفتن با انسان آگاه یکبار کافیست و انسان ناآگاه دو یا سه بار، نباید انرژی خود را برای این افراد هدر داد .فقط کسانیکه خواهان تغییر می باشند، می توانند تغییر کنند.

ادامه مطلب

[ یکشنبه 16 مهر 1396 ] [ 10:57 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

خلق وخوی

خلق وخوی انسان ازدوعامل نشات میگیرد.1جسم وفیزلوژی 2تفکر واندیشه.ادامه مطلب

[ شنبه 8 مهر 1396 ] [ 11:27 ق.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

برداشتی از سی دی نگاه

اگر خزانه ما درکنگره تامین باشد می توانیم برمشکلات پیروز شویم وآنها رابه راحتی حل کنیم. مادیات یک پایه مهم است که باید به آن توجه کنیم. 
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 5 مهر 1396 ] [ 03:09 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

گوهر جان

. درقالب انسان همه چیز قابل تعویض است یعنی قالب جسم می باشد وجسم مثل بلد می باشد که همه چیز درآن جای می گیرد ودراین قالب رفتار وکردارقابل عوض شدن می باشد. انسان باید روح واندازه خود راآنقدر بزرگ کند تابتواند به مسائل بادید وسیع تر نگاه کند.


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 2 شهریور 1396 ] [ 11:08 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون دوازدهم باسی دی نتیجه

: برای بازسازی افراد مصرف کننده،  به جسم, روان وجهان بینی نیاز هست. که این مثلث متعلق به تمامی انسانها می باشدوجزء واجبات وضروریات است. کسی که بتواند این سه مقوله رابه تعادل برساند, قادر هست به یک تفکری برسد که بتواند تمام مسائل رابه راحتی حل کند.


ادامه مطلب

[ جمعه 6 مرداد 1396 ] [ 04:42 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون دوازدهم باوادی پنجم

انسانها درحیات زمینی درسه جهان زندگی می کنند:جهان خاکی که به صورت خودآگاه ومحسوس درآن زندگی می کنیم. جهان خواب که به صورت ناخودآگاه درآن قرار می گیریم. وآخری جهان ذهن می باشد که فوق العاده مهم وپیچیده می باشد واین جهان ذهنی ازجهان فیزیکی بزرگتر وعظیم تر می باشد. چرا گاهی می گویم شما ذهن تان راکنترل کنید ولی ذهن تان شما راکنترل نکند, علت چیست؟به خاطر اینکه یک جهان عظیم وقدرتمند هست واگر بازیچه ذهن شویم دچار مشکلات زیادی خواهیم شد. جهان ذهن راچگونه می توان کنترل نمود؟آگاهی ,شناخت, معرفت, دانایی, آموزش.  

                     

ادامه مطلب

[ جمعه 16 تیر 1396 ] [ 10:54 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون دوازدهم با سی دی مجانی


اعضای کنگره به سه دسته تقسیم میشوند؟1-افرادی که ازهر نظر به کنگره کمک می کنند. 2-افرادی که خنثی هستند یعنی فقط می آیند به درمان می رسند وما بااینها کاری نداریم به عبارتی بود ونبودشان برای کنگره فرقی ندارد. 3-کسانیکه نه خدمت می کنند ونه کمک وساز دیگری می زنند که کنگره پولی شده اینها بخل می ورزند وخودشان کمک نمی کنند وکسانی که کمک می کنند به آنها حسد  می ورزند. 

http://up.c60.ir/repository/2594/IMG_20170707_223624_1499450831440_1.JPG

ادامه مطلب

[ جمعه 16 تیر 1396 ] [ 10:39 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

آخرین مطالب

صفحات سایت