وبلاگ همسفر منیره

جستجوگر سایت

گزارش عملکرد روز دوشنبه مورخ؛ ۹۷/۷/۲۳ سی دی زمستان

 آقای مهندس در مورد شکوه و بزرگی صحبت کردند ، ایشان فرمودند ؛ بزرگی به داشتن دارایی فراوان نیست ، بلکه به اندیشه و انجام کارهای بزرگ است حالا کارهای بزرگ مثل چیست ؟ اینکه ما خودمان را از نا امیدی نجات دهیم این خودش یک کار بزرگ است یا اینکه برای زندگیمان یک برنامه ریزی داشته باشیم به آرامش برسیم این خودش یک کار بزرگی است که انجام می دهیم .

ادامه مطلب

[ شنبه 28 مهر 1397 ] [ 10:11 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد روز پنج شنبه مورخ ؛ ۹۷/۷/۲۶ سی دی میزان دانایی

دانایی به لباس شیک پوشیدن نیست به داشتن گنج درون است.گنج درون هیچ وقت ازبین نمی رود.

ادامه مطلب

[ شنبه 28 مهر 1397 ] [ 12:34 ق.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد لژیون مورخ؛۹۷/۷/۱۹ روز پنج شنبه ، سی دی ؛ بمب اتمی مواد مخدر

مایک ضمیرخودآگاه داریم ویک ضمیرناخودآگاه.
یک سری ازمسائل درضمیرناخودآگاه مابدون آن که خواست ماباشدثبت شده است.درست مانندزمانی که ماحرکت وتلاش می کنیم اماحالمان خوب نمی شودچون درضمیرناخودآگاه ماثبت باسندبرابراست اتفاق افتاده است.مابایدباآموزش این ثبت باسندبرابراست راازذهن خودپاک کنیم برای مثال:(مسافرمن هیچ وقت درست نمی شود،این بیماری من هیچ وقت درمان نمی شودو....)ازکلمات منفی نمی توانم،نمی شودو...استفاده نکنید،بارمنفی این کلمات خیلی زیاداست.

             

ادامه مطلب

[ دوشنبه 23 مهر 1397 ] [ 01:20 ق.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد لژیون مورخ؛ ۹۷/۷/۱۶ سی دی ؛ سر وقت

ماقبل ازکنگره به هر نحوی بی نظمی های درزندگی داشتیم وآنها راتجربه نمودیم والان می توانیم بهتر این شرایط رالمس کنیم.وقتی شرایط ما روی نظم قرار می گیرد،یعنی اینکه اگر ماباکسی قرار داریم این نوع هم یک نوع وفای به عهد می باشد. مثلا :شماعهد می کنید سرفلان ساعت بادوستتان قرار ملاقات می گذارید ،ولی دیرتر ازاو سر قرار حاضر می شوید دراینجا شما وفای به عهد رابه درستی انجام ندادید وبه عبارتی بد قولی صورت می گیرد.        

                                       

ادامه مطلب

[ چهارشنبه 18 مهر 1397 ] [ 07:52 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد لژیون در روز پنج شنبه مورخ ؛۹۷/۷/۱۲ سی دی جلودار واقعی


کارکائنات ونیروهای باز دارنده همین است که وقتی درمسیرحرکت میکنید
یک سنگی رادرمسیرقراردهندکه ازمسیر خارج شوید،این خواست شمااست که قوی باشیدوبه خداونداعتمادداشته باشید،جلودارواقعی تنهاخداونداست اگرتمام نیروهای بازدارنده دست به دست هم بدهندکه شمااینجانباشیدولی خواسته  ی شمااین باشدکه درکنگره حضورداشته باشیدهیچ کدام ازاین نیروهانمیتوانند کاری انجام بدهند

ادامه مطلب

[ یکشنبه 15 مهر 1397 ] [ 01:57 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد لژیون روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ "سی دی ضلع سوم"

ما باید در هر شرایط احترام را به آدمهای اطرافمان بزاریم ،حتی آنها که به ما بدی می کنند حتی آنها که پشت سرمان حرف می زنند و قضاوت مان می کنند ما مسیر خودمان را می رویم اینها نیروهای بازدارنده است که ما حرکت نکنیم.


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 11 مهر 1397 ] [ 08:24 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

عملکردلژیون و دستورجلسه غریزه جنسی۱ و۲، تاریخ ۹۷/۰۷/۰۲

مهم ترین نکته این است که این یک سفر دونفره است که به ترتیب از دامنه به قله صعود می کنند.

ادامه مطلب

[ دوشنبه 2 مهر 1397 ] [ 07:00 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکردلژیون وخلاصه سی دی اعتماد، تاریخ ۹۷/۰۶/۲۶

به نام قدرت مطلق
 در سی دی اعتماد آقای مهندس به موضوعات مختلف از جمله روابط کاری بااطرافیان( نزدیکان وفامیل)و موضوع اعتماد کردن به دیگران آن هم به شرط نظارت وکنترل اشاره فرمودند .
لحظه دادن پول، وکالت واختیارات برای هردوطرف همانند دوران نامزدی شیرین وگواراست،ولی زمان پرداخت بدهی آنقدر سخت است که همانند لحظه طلاق می ماند.
با توجه به این مثال: «اُستای بد شاگردرا دزدمیکند» در کلیه امورات اعتماد کن ولی حتما باید در کار کنترل ونظارت داشته باش.انسانهادارای دونیروی مثبت ومنفی هستندوقتی مانظارت نمیکنیم درواقع به نیروی منفی کمک میکنیم وبالعکس وقتی نظارت میکنیم نیروی مثبت را تقویت میکنیم.
بطورکلی اگر نظارت نداشته باشیم اختلاف بوجود می آید وشرایط برای ایجادفسادفراهم میشود .
آنهایی که خواستاررهایی هستند باید به خلاصی و آزادی دائمی برسند. خلاصی دائم در کنگره60می باشد آن هم به چند دلیل :
1: روش درست .
2: درمان درست .
3: آموزش جهان بینی درست .
خیلی از مشکلات به علت عدم آگاهی برای ما بوجودمی آید مثل مسائل مربوط به کم آبی که همه با آن مواجه هستیم ،بایدبرای حل مشکلات ورسیدن به خواسته اصلی خود بایدانرژی خودرامدیریت متمرکز کنیم(آبیاری قطره ایی) ،یا یک خواسته و یا یک دعا متمرکز کنیم واز مسائلی که باعث هدر رفتن انرژی مامیشوددوری کنیم(آبیاری قرقابی).
تمام چیزهایی که در اختیار ما هست مثل آبگیر ما است که با مدیریت محافظت کنی.حالا این آبگیر جسم،مال،امکانات،پول،وضعیت،شهر،...باید با مدیریت استفاده کنید.
پس بطور کلی انسانهایی که پادر زمین میگذارند هر کدام دارای هدفی و مأموریتی هستند که به آن واقف نیستند چون هیچ موجودی جهت بیهودگی قدم به حیات نمیگذارد.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 شهریور 1397 ] [ 08:33 ق.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون وخلاصه سی دی حقه های نفس، تاریخ۹۷/۰۶/۲۲

چرا می گوییم حقه های نفس؟
چون نفس است که خواسته دارد،حس است که به عقل اطلاعات می دهد،حس اگر خراب باشد اطلاعات غلط هم به عقل می دهد.ما باید این قدر تزکیه و پالایش داشته باشیم که حس ما خوب شود و بتوانیم انرژی مثبت جذب کنیم تا اطلاعات درست هم به عقل داده شود.
کار نیروهای بازدارنده این است که نگذارند ما به تکامل عقل برسیم،آن ها سعی دارند حس ما را آلوده کنند تا به عقل اطلاعات غلط برسد،از این رو به تکامل عقل نرسیم.

ادامه مطلب

[ پنجشنبه 22 شهریور 1397 ] [ 08:31 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکرد لژیون وخلاصه سی دی منیت، تاریخ ۹۷/۰۶/۱۵

یکی از مسائلی که باعث می شود منیت از بین برود خدمت کردن خالصانه و بلا عوض است،یک حرکتی که انجام می دهیم باید با عشق بلا عوض باشد.

ادامه مطلب

[ پنجشنبه 15 شهریور 1397 ] [ 08:08 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

عملکردلژیون، تاریخ 97/06/05

رهجویی که بخواهد و خواسته داشته باشد و خوب حرکت کند راهنما به صورت دیگری برای او زمان می گذارد.
مادر هیچ وقت بین فرزندان خود فرق نمی گذارد اما به صورت ناخودآگاه سمت آن فرزندی کشیده می شود که فرمان بردار است و احترام زیادی برای خانواده خود قائل است.
راهنما هم ناخودآگاه به سمت رهجویی کشیده می شود که فرمان بردار است و تمام وظایف خود را انجام می دهد،خدمت می کند،مشارکت می کند،راهنما هم به او کمک می کند تا بتواند پله های خود را طی کند،وقتی شما هنوز در مرحله پایین هستید،راهنما نمی تواند چیزهای بالاتری را به شما بیاموزد.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 5 شهریور 1397 ] [ 10:02 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

پیام تبریک رهایی

  
    معشوق به سامان شد                                     تا باد چنین بادا 
   
   کفرش همه ایمان شد                                      تا باد چنین بادا
     
                

ادامه مطلب

[ دوشنبه 29 مرداد 1397 ] [ 01:34 ق.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد لژیون در روز دوشنبه با دستور جلسه سی دی انفاق و گاندی

. ما یک مثلث تاریکی داریم به نام عصیان و نصیان و وسوسه. زمانی که نفس انسان از تعادل خارج شود وارد تاریکی میشود. سه تا مسئله هست که نفس انسان را از تعادل خارج می کند.کفر و شرک و نفاق. زمانی که ما خواسته های معقول خودمان را اجرا نمی کنیم دچار کفر می شویم و زمانی که خواسته های نامعقول خود را اجرا می کنیم دچار شرک می شویم و زمانی هم که خواسته های معقول خود را فراموش می کنیم دچار نفاق می شویم.
                      

ادامه مطلب

[ چهارشنبه 24 مرداد 1397 ] [ 12:45 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

گزارش عملکرد لژیون در روز پنج شنبه ؛ سی دی رطب و حنظل

ما باید در کنگره برای خود الگوی خوبی داشته باشیم.وقتی در زندگی به حنظل برسید سیستم هم به طور خودکار شما را حذف می کند. سعی کنیم در زندگی رطب باشیم و مفید باشیم.یکی از دعاها و آرزوهای ما این باشد که خدمت گزار خوبی باشیم. با نقاب نباشیم. صور آشکار و پنهان ما تغییر می کند تا به تعادل برسیم و اگر قرار باشد نقاب بر چهره ما باشد هیچ فایده ای ندارد.

                   

                   

ادامه مطلب

[ یکشنبه 21 مرداد 1397 ] [ 12:43 ق.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

پیام تبریک رهایی

معشوق به سامان شد                             تا باد چنین بادا 
کفرش همه ایمان شد                             تا باد چنین بادا

                   

ادامه مطلب

[ چهارشنبه 3 مرداد 1397 ] [ 03:40 ق.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

آخرین مطالب

صفحات سایت


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات