تبلیغات
وبلاگ همسفر منیره - خلاصه سی دی خلق جهان

وبلاگ همسفر منیره - خلاصه سی دی خلق جهان

خلاصه سی دی خلق جهان
خلاصه,سی,دی,خلق,جهان,

جستجوگر سایت

خلاصه سی دی خلق جهان

ما باید روحیه ی مثبت نگر داشته باشیم تا از زندگی لذت ببریم.از گذشته وکارهای اشتباهمان درس بگیریم.غصه خوردن و ناامیدی فایده ایی ندارد .در مسیر زندگی با افکار و اندیشه ی درست می توانیم خیلی از کارهای سخت را به راحتی انجام دهیم.

ما خیلی در مورد علم و دانش صحبت می کنیم ولی منظور ما از علم ،ریاضی وفیزیک و. .....نیست بلکه منظورمان علم درست زندگی کردن است. تمام پیامبران الهی هم آمدنداین علم رابه انسان‌ها یاد دهند که تنها راه رسیدن به این علم صراط مستقیم یعنی اجرای فرامین خداوند
«دروغ نگفتن،دزدی نکردن،...» است اما هرکجا که گوهری ظاهر می‌شود رویش راخاک وغبار می گیرد
مثلا در قرون وسطی به اسم مسیحیت انحرافاتی پیش آمد به حدی که گفتند دین افیون جامعه است.یکی از انحرافات در دین به اسم معنویت خودش را نشان داد.
«مجموعه قوانین الهی می شود شریعت،وراهی که برای رسیدن به شریعت می پیماییم می شود طریقت
وهدفی را که دنبال می کنیم می شود حقیقت،مجموع این سه راهی را که طی می کنند صراط مستقیم می شودکه هیچ میانبری برای آن وجود ندارد»ولی خیلی ها با وعده میانبر از راه معنویت انسان ها را جذب خودشان می کنند.
معنویت از معنا می آید یعنی چیزی که منسوب به معنا باشد در معنویت یک تئوری داریم که شریعت است، اجرا همان طریقت است و هدف همان حقیقت است الان مکتب های زیادی به وجود آمده که برای بررسی آن ها ابتدا باید تئوری آن را بررسی کنیم، مثلا در انرژی درمانی تئوری این است که در کائنات انرژی هایی هست که می تواند در درمان بیماری‌ها موثر باشداین صورت مسئله درست است.
نفس انسان با جسمش درهفت نقطه با هم ارتباط دارند که چاکرا نام دارد و این چاکراها مراکز انرژی بدن هستند و افرادی علم جابه جا کردن این انرژی‌ها را دارند و حالا جای سوال است:آیا هر کسی این کار رابلد است؟جابه جا کردن انرژی ها خیلی می تواند خطرناک باشد این کار صد مرتبه خطرناک تراز عمل جراحی است فرد باید چهارده،پانزده سال درس بخواندتا پزشک جراح شود ولی
ما می خواهیم در عرض سه ماه انرژی درمانی رایاد بگیریم و انجام بدهیم. می خواهیم با این کلاس ها مثلا جن بگیریم ولی جن بسیار قوی است و وارد شدن به این مسائل خیلی خطرناک است.
بعد ازتئوری و اجرا باید ببینیم نتیجه چه است اکثر تئوری‌ها درست است ولی چون اجرا اشتباه است، نتیجه هم جابه جا می شود. پس ما باید تعیین کنیم از تئوری و اجرا دنبال چه نتیجه‌ای هستیم و باید این ها را با تعقل بررسی کنیم. اولین کلمه ای که به پیامبر الهام شد«بخوان بود» منظور دین ما بیشترین تمرکزش روی تفکر و اندیشه است یعنی مواظب باشیم تا در دام این حرفها نیفیتم.

چیزهایی که قابل لمس و درک است (صورآشکار) و آنچه قابل لمس و درک نیست می شود(صور پنهان یا معنویت)ولی هر دو یکی هستند فقط ما فعلا ابزار درک صور پنهان را نداریم اگر روزی بتوانیم درکش کنیم آن هم می شود صور آشکار و تا زمانی که درکش نمی کنیم دچار یک آشفته بازاری هستیم .افرادی که مدعی به درک معنویت هستندادعای زدن میانبر برای استفاده از معنویات را دارند ما در کنگره این معنویات را جهان بینی می نامیم.

اکثر انسان ها در اندیشه اند و برایشان جهان معماست و گذشتن از آن برای کسب علم و معرفت معمای دیگر، این جهان که در برابر توست به اندازه‌ی یک موجود بسیار ریزی است که می بینی اما بدان که اگر به درون خود بنگری و وارد دنیای درون خود بشوی خواهی دید یک سلول یا یاخته ای در درون خودت به بزرگی جهانی است که در آن پرورش می یابی و می خواهی که درآن اقیانوس دانش و معرفت قدم بگذاری .
برای انسان ها جهان به صورت دیگر معماست و این طبیعی است می گویند این جهان چگونه بوجود آمده است؟آیااز هیچ گونه این همه چیز بوجود می آید؟ دانشمندان فیزیک سعی کردند پاسخ این سوال را بدهند ولی نتوانستند. آنها معتقدند که جهان براثرانفجار یک ذره ی کوچک بوجود آمده است یعنی منشأ این جهان درون آن ذره کوچک نهفته بوده که لحظه انفجار آن ذره کوچک رابینگ بنگ یا لحظه ی آغاز جهان می گویند، تا به الان حدودچهارده میلیارد سال می گذرد ولی ما بقی جهان را نمی دانند که از کجا و چگونه بوجود آمده است؟
به عقیده ی من پاسخ این سوال خیلی ساده است و اگر به الگوهای هستی نگاه کنیم پاسخ خودرا در آن می بینیم. اگر هسته‌ای را در زمین بکاریم اولین اتفاقی که زیرزمین می‌افتد اینست که هسته شکافته می شود بعد، از درون آن یک جوانه بیرون می آید و این جوانه تبدیل به درخت بزرگی می شود سپس نمی توانیم بگوئیم تمام درخت درون هسته بوده وفقط نقشه ی آن در هسته بوده پس بقیه از کجا آمده‌ است؟بقیه از جهان دیگر ی خارج از هسته بوده وجهان دیگر این هسته را تغذیه کرده وقتی هسته شکافته شد جهان دیگر به او اکسیژن،آب،کود و تمام موادغذایی داد و هسته توانست از همه ی آنها استفاده کند و تبدیل به درختی تنومند شود.
الگوهای جهان هستی همه شبیه هم هستند و درجهان هستی نیزهمان طور که هرگیاه یا حیوان یا انسانی دیگر بوجودآمده ازجهان دیگری بوجود می آید و فقط همین جهان خودمان را درک می کنیم و به این خاطر است که در جهان بسته ی خودمان هستیم و موقعی می توانیم از آن خارج شویم که هروقت وارد فاز دیگری شویم باید تغییر، تبدیل،ترخیص صورت بگیرد و جهان قبلی از بین می رود .
حالا چرا بایدعلم ودانش یاد بگیریم؟ این هم برای شما معماست.فراگیری علم و دانش جزء قوانین زندگی است.انسان مالک علم ودانش خودش است.ممکن است مال وثروت بامرگ ازبین برود ولی علم ودانش هرگز، و بصورت جاودانه باقی می ماند و این نیز نشان دهنده ی اینست که انسان بقا داردو زندگی ما از روز الس آغاز شده وتا قیامت این قضیه ادامه دارد. 
وقتی می گوییم جهان درون با دو مسئله روبرو می شویم:
1_جهان درون در صور آشکار که می شود همان خون ودست وپا و قلب و.......
2_جهان درون که در صور پنهان است اگر به درون خود نگاه کنیم می‌بینیم که ازکودکی تا حالا هرچه داشتیم در درون خود ماست که بعضی رابه یاد می آوریم و بعضی را نه.وقتی بزرگان می گویند به درون خود بروید منظور معده وگوشت واستخوان نیست بلکه منظور جهان ذهن،آرشیو و لوح محفوظ است که هرکدام یک سلول آگاهی هستند وببینند جه اتفاقی افتاده؟ازکجاآمده ای و کجاهستی؟ بهترین هدیه ای که خداوندبه انسان عطا کرده «تفکر»است.چیزی که با آن واردجهان درون می شویم وجایگاه خود را پیدا می کینم.انسان همیشه باید بگوید چقدر ارزش دارد؟برای هر کاری هزینه و قیمتی در نظر بگیریم. اگر حقیقت به اندازه‌ی نخودی هم باشد ودر زیر کوه البرز پنهان باشد یک روزی بیرون می آید ونمایان می شود پس وعده ی خداوند دروغ نیست و این را موقعی متوجه می شویم که به درون خود بیندیشیم.
ما در کنگره دو سفر داریم:
1_سفر بیرونی که با روشDST است.
2_سفر درونی که با آموزش دیدن ونوشتن سی دی ها ما را به تعادل می‌رساند.«درست کردن اخلاق ورفتار».
زندگی مانند حرکت قطار می ماند. وقتی از کنار چیزی عبور کردی دیگر نمی توانی آن را ببینی ،دیگر راه برگشت نیست.                              
باید از تمام لحظات درست استفاده کنیم.ما می‌توانیم نقطه دیدمان را عوض کنیم و دنیا را ازسوراخ کلید نگاه نکنیم. با زاویه ی نگاه و تفکر درست می توانیم خودمان را خوشبخت ترین انسان بدانیم و این در افکار درونی ما هست که چگونه خودمان را ببینیم؟«خوشبخت یا بدبخت» .
امید در زندگی باعث طول عمر می شود و یأس و ناامیدی باعث کوتاه شدن عمر می شود.پس روحیه ی مثبت نگر داشته باشیم و از زندگی لذت ببریم .مراقب باشیم یک مرتبه دید خودمان را عوض نکنیم وبا افکار منفی همه چیز را سخت نکنیم .
سیر کردن در جهان بیرون راحت ولی در جهان درون بسیار مشکل و متفاوت است.
فتح کردن سرزمین ها کار زیاد سختی نیست.اگر بخواهی اندیشه و افکار را با اعمال درست جایگزین کنی کاری سخت است.اندیشه همان جهاد اکبر است که اول از خودت شروع کنی وبه صراط مستقیم بروی.
زمامدار راستین می گوید: آدم گرسنه فکرش کار نمی کند.در این مسیر فرد نباید گرسنه باشد یعنی باید دارای پایه های مالی مستحکم باشد .اگر انسان گرفتار مسائل مالی باشد کار سخت می شود.این مسئله خیلی مهم است که انسان بتواند زندگی خود را درست اداره کند.شاید با یک نان شخص زندگیش را اداره کند و گاهی با صد نان هم نمی تواند و این برمی گردد به چگونه مدیریت کردن زندگی.
تهیه و تنظیم: همسفر معصومه حیدری 

[ دوشنبه 27 آذر 1396 ] [ 10:30 ب.ظ ] [ همسفرمنیره کبودانیان ] [ نظرات () ]

نظرات این مطلب

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آخرین مطالب