تبلیغات
وبلاگ همسفر منیره - گزارش عملکرد لژیون مورخ؛۹۷/۷/۱۹ روز پنج شنبه ، سی دی ؛ بمب اتمی مواد مخدر

وبلاگ همسفر منیره - گزارش عملکرد لژیون مورخ؛۹۷/۷/۱۹ روز پنج شنبه ، سی دی ؛ بمب اتمی مواد مخدر

گزارش عملکرد لژیون مورخ؛۹۷/۷/۱۹ روز پنج شنبه ، سی دی ؛ بمب اتمی مواد مخدر
گزارش,عملکرد,لژیون,مورخ؛۹۷,۷,۱۹,روز,پنج,شنبه,،,سی,دی,؛,بمب,اتمی,مواد,مخدر,

جستجوگر سایت

گزارش عملکرد لژیون مورخ؛۹۷/۷/۱۹ روز پنج شنبه ، سی دی ؛ بمب اتمی مواد مخدر

مایک ضمیرخودآگاه داریم ویک ضمیرناخودآگاه.
یک سری ازمسائل درضمیرناخودآگاه مابدون آن که خواست ماباشدثبت شده است.درست مانندزمانی که ماحرکت وتلاش می کنیم اماحالمان خوب نمی شودچون درضمیرناخودآگاه ماثبت باسندبرابراست اتفاق افتاده است.مابایدباآموزش این ثبت باسندبرابراست راازذهن خودپاک کنیم برای مثال:(مسافرمن هیچ وقت درست نمی شود،این بیماری من هیچ وقت درمان نمی شودو....)ازکلمات منفی نمی توانم،نمی شودو...استفاده نکنید،بارمنفی این کلمات خیلی زیاداست.

             


به نام خدای مهربانیها 
باسلام
درابتداهمسفرمحدثه وزینب صحبت کردندوسی دی راکامل توضیح دادند؛
درادامه خانم منیره صحبت های خودرااین گونه آغازکردند:
موادمخدرمانندبمب اتمی عمل می کندزمانی که بمب اتمی دریک محیط زده می شود هرچیزی که دراطرافش هست رانابودمی کند اعم از(جنگل،مراتع،کوه،دشت و...)بدن انسان هاهم اگربه شهروجودی تشبیه شوددقیقاًهمین اتفاق برایش پیش می آید.
اکثرااوقات کسانی که مصرف کننده هستندافکارواندیشه هایشان منجمد می شود(تمثیل یخ)،درست مانندزمانی که دریک منطقه سردسیرزیرصفردرجه هستند،هیچ حرکتی نمی توانندبکنندوحسی دردرونشان نیست.
موادمخدرحالت۶۰درجه زیرصفرراداردکه تصورآن برای انسان قابل درک نیست؛باوجوداین حقیقت ماازمسافران خوددراین شرایط توقع داریم به ماعشق بورزند،درک کنندو...امااین آدم تمام شهروجودی اش یخ زده
این یک مسئله وازطرف دیگربابمب اتمی موادمخدرشهروجودی خودرانابودساخته.این فردتمام افکارواندیشه هایش تحت تاثیرموادی که مصرف می کنداست.
درادامه می گویند:مابرای انجام هرکاری طبق عادت«به نام خدا»می گوییم وازروی شناخت نیست.آیاواقعاوجودخداراحس ودرک می کنیم؟!
«ماواقعابه خداونداعتقادداریم امااعتماد نه!»
مااگرواقعاوجودخداراحس کنیم هیچ جایی برای حال خرابی وناامیدی نمی ماند،حتی واهی هم شده درهرشرایطی امیدباعث حال خوش می شود.وقتی ناامیدباشیدموج درون به سمت نیروهای منفی جذب می شودونیروهای مثبت دفع می شود.مانبایدنام خداوندرابه یدک بکشیم،بایدباتمام وجودخداراحس ودرک کنیم وبه یکدیگرعشق بورزیم اما«تفکیک شده»حتی برای کسانی که به ماآسیب می زننددعاکنیم،این عشق واقعی است.
مایک ضمیرخودآگاه داریم ویک ضمیرناخودآگاه.
یک سری ازمسائل درضمیرناخودآگاه مابدون آن که خواست ماباشدثبت شده است.درست مانندزمانی که ماحرکت وتلاش می کنیم اماحالمان خوب نمی شودچون درضمیرناخودآگاه ماثبت باسندبرابراست اتفاق افتاده است.مابایدباآموزش این ثبت باسندبرابراست راازذهن خودپاک کنیم برای مثال:(مسافرمن هیچ وقت درست نمی شود،این بیماری من هیچ وقت درمان نمی شودو....)ازکلمات منفی نمی توانم،نمی شودو...استفاده نکنید،بارمنفی این کلمات خیلی زیاداست به طوری که اگرشخصی به شمابگویدنمی توانی باید۱۷بارتکرارکنداماکافیست خودتان یکباربگوییدنمی توانم!!!دیگر نمی توانید
طلب وخواست انسان هابسیارمهم است
ودرآخراین که ماهمیشه ودرهرجایگاهی هستیم بایدمقام ومنزلت پیشکسوت هاوراهنمای خودراارج بنهیم ودرهمه حال احترام بگذاریم وسپاس گذارزحماتشان باشیم.
همان طورکه حضرت علی(ع) می فرمایند:
هرکس ذره ای به من بیاموزد،من بنده وبرده ی اون خواهم بود.
مشارکت هاوبرداشت همسفران:
همسفرمونا:من هم همانندمسافرم شهروجودی خودرابهم زده بودم وتازمانی که واردکنگره نشده بودم این مطلب رامتوجه نشده بودم اماباورودم به کنگره انفجاری درمن رخ دادکه پله پله شهروجودی ام رابازسازی کنم.من همانندزمستان یخ زده بودم باورودبه کنگره فصل بهاربرای من زنده شد.
همسفرالهام:درابتدای سی دی آقای مهندس درموردکلمه «بسم الله الرحمن الرحیم»صحبت کردندکه مااول هرکاری این کلمه رواستفاده می کنیم اماقلباًنمی دانیم همین کلمه چقدربرای پیشرفت کارهایمان مفیداست.برنامه اصلی همه ی کارهابه دست خداونداست وتاخداونداراده نکندکاری صورت نمی گیرد.
همسفرنجمه:برای من جالب این بودکه وقتی من واردکنگره شدم نه اسم ونه لفظ معتادبکارگرفته نمی شدوبه جای آن ازکلمه مصرف کننده استفاده می شودوحتی موادی هم که استفاده می شودهم آنتیx یاموادمصرفی می گویندواینکه بمب اتمی موادمخدرهم مانندبمب اتمی همه جای بدن راتخریب می کندوباسفر۱۱ماهه این تخریب ذره ای بازسازی می شوددرست مثل مُرده ای که زنده می شود.
همسفرزینب:درموردمنجمدشدن افکارواندیشه های مصرف کننده صحبت می شودواین که این افراددراثراستفاده ازموادمخدروتوهماتی که می زنندنمی تواننددرست تصمیم گیری کنند.این افرادباورودبه کنگره افکارواندیشه های یخ زده شان برطرف وشروع به جوانه زدن می کندومی توانندبه قله های عشق،معرفت،دانایی وآگاهی برسند.
همسفرمحدثه:تازمانی که مایک ویروس ومیکروب راشناسایی نکنیم نمی توانیم عامل بیماری راشناسایی وراه درمان راتشخیص وپیداکنیم.موادمخدرهم به همین ترتیب است تازمانی که ماشناخت نداشته باشیم به درمان نمی رسیم.درکنگره باشناخت سیستم شبه افیونی بدن توانستندبه درمان صحیح وکارآمدبرسندوازاتلاف وقت جلوگیری شود.

در پایان جلسه لژیون با دعا به پایان رسید . 

از راهنمای خوبمان کمال تشکر را داریم .

تایپ ؛ همسفر محدثه 

   با احترام معصومه 
.

[ دوشنبه 23 مهر 1397 ] [ 02:20 ق.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

نظرات این مطلب

یکشنبه 29 مهر 1397 06:20 ق.ظ
سلام وخداقوت خدمت کمک راهنمای عزیزم وخواهرهای گلم باکمال تشکرازوبلاگ نویسان عزیزلذت بردم موفق وسربلندباشید❤
چهارشنبه 25 مهر 1397 09:47 ب.ظ
ممنون از انرژی مثبتتون
سه شنبه 24 مهر 1397 03:47 ب.ظ
خانم محدثه ومعصومه عزیزم خداقوت بابت جمع آوری مطالب درود برشما ولژیون
سه شنبه 24 مهر 1397 09:06 ق.ظ
عرض سلام وخدا قوت دارم خدمت راهنمای عزیزم .ممنون از آموزشهای نابتان. خدمت وبلاگ نویسان لژیون هم عرض خداقوت دارم.اجرتان مستدام.
دوشنبه 23 مهر 1397 11:13 ق.ظ
سلام‌وخداقوت خدمت همگی وراهنمای گرانقدرم خانم منیره
ممنونم خانم معصومه بابت انرژی مثبتی که به من میدین امیدوارم هرروز بهتراز دیروزخدمتگذار باشم
باتشکر❤️
دوشنبه 23 مهر 1397 02:09 ق.ظ
محدثه خواهر گلم خدا قوت .راهنمای عزیزم خوا قوت .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آخرین مطالب