وبلاگ همسفر منیره - گزارش عملکرد لژیون روز سه شنبه مورخ؛ ۹۸/۸/۱۴ سی دی الکل و سی دی بیل

گزارش عملکرد لژیون روز سه شنبه مورخ؛ ۹۸/۸/۱۴ سی دی الکل و سی دی بیل
گزارش,عملکرد,لژیون,روز,سه,شنبه,مورخ؛,۹۸,۸,۱۴,سی,دی,الکل,و,سی,دی,بیل,

جستجوگر سایت

گزارش عملکرد لژیون روز سه شنبه مورخ؛ ۹۸/۸/۱۴ سی دی الکل و سی دی بیل


سی دی بیل به ارزش کتاب 60درجه می پردازد ومی گوید که ما برای همه کتب ارزش قائل هستیم ولی کتابی که مارااز ظلمت به سمت نور هدایت کند نه اینکه ماراازنور به ظلمت ببردوکتاب 60درجه هم جواب چراهای زیادی به کسانی که در ظلمت اعتیاد
هستند می دهد .
 .
به نام خدای رحمان 


در ابتدا همسفران سی دی الکل  را توضیح دادند ؛ 

همسفر ثریا ؛ 
 برطبق آمار، خوردن الکل 20درصد ازعمرانسان را کاهش می دهدوبه کبد آسیب زیادی می زندو کبد هم که حکم پالایشگاه بدن را دارد اگر ازکار بیافتد مشکلات زیادی برای بدن به وجود می آید وخاصیت انسان این است که همیشه برای کارهای خودش دنبال مقصر می گردد .می گوید اگر الکل نبود نمی خوردم یا اگر تریاک نبود نمی کشیدم واین تفکر درستی نیست مثل اینکه بگوییم چرا چاقو هست خب اگر چاقو نباشد که همه کارهای آشپزخانه لنگ می ماند، پس اگر از هر چیزی درست استفاده نشود ضرر دارد.

اگر تریاک نبود در علم پزشکی چکار باید می کردند یا الکل هم برای ضد عفونی کردن استفاده می شود پس هرچیزی که در دنیا وجود دارد بی خاصیت نیست مهم نحوه استفاده کردن آن است.به انسان هم اختیار داده شده تا راه الهی وراه ضد ارزشی را خودش انتخاب کند و اگر بگوییم که اگر شیطان نبود آدم هم از بهشت رانده نمی شد درست نیست چون اگر انسان با آموزش و آگاهی و حق انتخاب راه خودش را انتخاب  کند در این صورت ارزشمند می شود.  از الکل در قرآن زیاد یاد شده به این معنی نیست که مواد دیگر از اهمیت کمتری برخوردارندبلکه الکل خیلی زود از سد خونی مغز عبور می کند و روی خلق وخوی افراد اثر می گذارد.

خمر به معنی ؛ پرده و پوشش روی افکار است وهر چیزی که این حالت را به وجود بیاورد حرام گفته شده در قرآن و نباید مصرف شود وتفاوت الکل با مواد دیگر این است که کسی که تریاک می کشد معمولا کاری به کسی ندارد ولی الکلی ها دنبال دعوا هستند ومدام داد و بیداد می کنند.


همسفر معصومه ؛
آقای مهندس فرمودند؛  اگر جستجو گر هستید ، نظم داشته باشید. ما به کنگره می آییم تا آموزش بگیریم که بدون نظم و انضباط هیچ کاری پیش نمی رود .من اگر نظم داشته باشم هم به کارهای کنگره می رسم وهم به کارهای بیرون از کنگره .اگر من بدون سی دی نوشتن به کنگره بیایم هیچ برداشتی از لژیون نخواهم داشت واین از بی نظمی من است .کارهای کنگره هیچ وقت زمین نمی ماند در حالی که مانند شرکتها و ادارجات و و و هر جای دیگری ما مسئول نظافت و .....نداریم وهمه کارهای شعبه را خود افراد با نظم و برنامه ریزی انجام می دهند واین از آموزشهای ناب آقای مهندس است که در کنگره پایه ریزی شده است.

خانم منیره راهنمای عزیزمان فرمودند؛ 
 چیزی که خیلی مهم است داشتن نظم و برنامه ریزی است،  اگر من برای کل هفته برنامه ریزی داشته باشم هیچ وقت کم نمی آورم.کسانی که همیشه تا لنگ ظهر خواب هستند همیشه وقت ندارند در صورتی که شاغل هم نیستند.از من سوال می کنند که چگونه این همه خدمت را باهم انجام می دهم و سی دی ها را هم می نویسم چطور وقت کم نمی آورم ومن می گویم که خیلی ساده با یک برنامه ریزی می توان به همه کارها رسید و وقت هم اضافه آورد .صبح زود بلند شدن از خواب تاثیر زیادی در کارهای روزمره افراد داردو باعث می شود که وقت کم نیاوریم.قشنگی آموزش و کار در این است که انسان جلو جلو پیش برودتا همیشه تکالیف اماده در کوله خود داشته باشدودلیل اینکه کارهای کنگره به زیبایی پیش می رود داشتن نظم و برنامه ریزی است. 

آقای مهندس مثال قشنگی زدند که اگر ساعت خانه ای خواب باشد و باتری
 آن را عوض نکنند معلوم می شود که در بقیه کارها هم همینطور هستند .من در طول سالهایی که به کنگره می آیم فقط یکبار یادم است که کلیدم را جا گذاشتم و همیشه جای کلید خانه من مشخص است .وقتی که به کنگره می آیید دیگر تنبلی و شلختگی را باید از خود دور کنید تا هم به کارهای کنگره برسید هم به کارهای خانه.اولین چیزی که برای نظم داشتن باید شروع کنیم زود خوابیدن و زود بلند شدن از خواب است که همین کار کلی به آدم انرژی می دهد.

سی دی بیل ؛ 

همسفر مریم شروع کردند به توضیح دادن ؛ 

سی دی بیل به ارزش کتاب 60درجه می پردازد ومی گوید که ما برای همه کتب ارزش قائل هستیم ولی کتابی که مارااز ظلمت به سمت نور هدایت کند نه اینکه ماراازنور به ظلمت ببردوکتاب 60درجه هم جواب چراهای زیادی به کسانی که در ظلمت اعتیاد هستند می دهد.

اگر ما کره زمین را مانند مغازه ای در نظر بگیریم مغازه برای پابرجا بودن احتیاج به مدیریت و نظافت داردوخانه و خانواده هم برای استحکام خود باید تمام اعضای آن تلاش و کار کنندهستی هم همینطور است وهیچ چیزی اتفاقی نیست تمام کائنات کار می کنند تا هستی پابرجا بماند مثل ماه که باعث جزر ومددریا می شود تانمک در دریا رسوب نکند.

خود حیات معجزه حیات است وهمین زنده بودن ودرکنارعزیزان بودن است.وما مثل کرمی درون سیب هستیم که از بیرون خود خبر نداریم ونمی دانیم ازقبل از تولد وبعد از مرگ خود کجا خواهیم رفت واگر 32حرف الفبا را زمین بندازیم نمی توانیم یک بیت شعر درست کنیم پس قطعا نیروی برتر و قدرت مطلقی هست که اینها را به وجود آورده واگر کسی اینها را قبول نداشته باشد نباید حافظ و مولوی و سهروردی را هم قبول داشته باشد چون اینها شاگردان همین مکتب هستند.


همسفر نسترن ادامه دادند؛

 در سیستم بارها گفته شده که سر چشمه را با بیل می توان بست ولی وقتی که پر شود با پیل هم نمی توان جلویش را گرفت ،  یعنی اینکه تا وقتی مشکل کوچکی به وجود می آید جلویش را بگیرید و نگذارید که به معضل بزرگی تبدیل شوددر کنگره هم اگر فساد کوچکی پیدا شود قبل از اینکه گسترش پیدا کند جلویش را بگیرید ومسئله دیگر اینکه کمک راهنمایی که خوب کار کند می تواند بعد از 4سال دوباره کار کند وگرنه از کمک راهنمایی برکنار خواهد شد.

همسفر رویا؛

هر کسی که به این دنیا می آید اتفاقی نیست وهمه وظیفه ای داریم در قبال دنیاو باید خدمت بکنیم تا چرخه زندگی بچرخد . مشکل کوچک مثل سیب گندیده است اگر یک سیب گندیده را از جعبه خارج نکنیم بقیه سیبها هم می گندد ولی اگر آن را خارج کنیم بقیه سیبها سالم می ماند.

همسفر الهه؛

در کنگره آموزش مخرب نداریم و اگر کمک راهنمایی درست کار نکند ورهجوی خوبی را تربیت نکند از کمک راهنمایی برکنار خواهد شد و مهندس تاکید می کنند که کمک راهنماها باید ورزش بکنند چون آنها الگوی بقیه هستندواگر عمل کنیم رها خواهیم شدومواد مخدر فقط برای این دهه نیست بلکه از زمان پیدایش بشریت بوده حتی آدم و حوا که از بهشت رانده شدند همان میوه ممنوعه شاید مواد مخدر بوده که از آن منع شدندو در جنگ رستم و سهراب هم رستم برای پسرش به دنبال نوش دارو بوده که همان ترکیب تریاک با الکل بوده است که دست پادشاه بوده وبرای خیلی چیزها مصرف می شده و قبل از کنگره روش درمانی برای اعتیاد نبوده تا اینکه مهندس در کتاب 60درجه خیلی از مجهولات را پاسخ دادندو در برابر مواد مخدر اول حیوانات حساس هستند دوم خانمها و سوم آقایان حساس هستند. 

درمان اعتیاد دوروزه نیست بلکه 10الی11ماه زمان می برد.

همسفر زهرا؛

در آخر در برداشت از سی دی گفتند که کسی که مواد مصرف می کند بدنش مثل شهر بمباران شده است و آدم معتاد هیچ چیزش روی اصول نیست حتی چهره شان هم ترسناک می شودوبرای درمان باید 10ماه زمان بدهیم  تا بتوانیم شهر وجودی را از ترکش هایش  پاک کنیم وما همسفران هم باید روی خودمان کار کنیم زیرا حال خراب ما هم روی رفتار وکردار و چهره مان تاثیر گذاشته بود.

تهیه و تایپ ؛ همسفر نسترن 
با احترام معصومه 

[ یکشنبه 10 آذر 1398 ] [ 01:50 ق.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

نظرات این مطلب

شنبه 23 آذر 1398 12:38 ب.ظ
ممنون خانم منیره عزیز
چهارشنبه 20 آذر 1398 04:53 ب.ظ
راهنمای عزیزم خدا قوت امیدوارم من هم مانند استادم یه آن برنامه ریزی و نظم و ترتیب برسم .
دوستان گلم خدا قوت .اجرتان ارامش .
با تشکرو سپاس از گروه وبلاگ
پنجشنبه 14 آذر 1398 05:40 ق.ظ
با سلام و خدا قوت خیلی زیبا و کامل ممنون از زحمات شما وخدارو شاکرم ک بین شما هستم واموزش میبینموی خدا قوت ب راهنمایی خوبم
پنجشنبه 14 آذر 1398 05:36 ق.ظ
با سلام وخدا قوت ب دوست خوبم خانوم معصومه ممنونم ک این همه زحمت در وبلاگ میکشی وخدا قوت ب راهنمایی عزیزم

آخرین مطالب


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic