وبلاگ همسفر منیره - گزارش عملکرد لژیون روز شنبه با دستور جلسه ؛ سی دی وادی نهم بخش 1

گزارش عملکرد لژیون روز شنبه با دستور جلسه ؛ سی دی وادی نهم بخش 1
,گزارش,عملکرد,لژیون,روز,شنبه,دستور,جلسه,؛,سی,دی,وادی,نهم,بخش,1,

جستجوگر سایت

گزارش عملکرد لژیون روز شنبه با دستور جلسه ؛ سی دی وادی نهم بخش 1

در اول وادی گفته می شود که پیام برای کسانی است که به دنیای تازه قدم گذاشته اند. این جمله یعنی چه؟ چرا این وادی بعد از وادی هشتم آمده است؟ چون کسانی که پیمان می بندند به نوعی به دنیای تازه قدم می گذارند. زمانی که به دنیای تازه قدم می گذاریم باید از سخن به عمل حرکت کنیم و باید در حرکت باشیم و به آن چیزهایی که در کوله خود داریم یعنی آن مسائلی که از هشت وادی قبلی آموختیم را به عمل تبدیل کنیم. 

به نام خدای رحمان و رحیم

همسفر زهرا: 

زمانی که نیرویی از کم شروع می شود و به درجه بالا و بالاتری می رسد نقطه تحمل پیدا می شود. این پیام برای کسانی است که به دنیای تازه قدم گذاشته اند و به خویش خویشتن توجه می کنند. 

خویش خویشتن معنای متفاوتی دارد، یکی می تواند به معنای نفس باشد یا حتی فامیل و دوست و آشنایان باشد ولی در اینجا منظور از خویش خویشتن خود ما هستیم. 

زمانی که به خویش خویشتن خود توجه می کنیم باید از سخن به عمل حرکت کنیم، فقط داشتن علم و دانش و آگاهی کافی نیست و باید دانسته های خود را به عمل تبدیل کنیم. ما باید به زمین و آسمان توجه کنیم تا بتوانیم به عظمت خلقت توجه کنیم. این طور نیست که بگوئیم فقط من انسان خوبی هستم بلکه باید در عمل آن را نشان بدهیم و خوب بودن وکارهای ضدارزش انجام ندادن فقط در ظاهر نیست بلکه باید در صور پنهان هم بایدباشد.

همسفر ربابه:

ما نمی توانیم در صور آشکار خود انسان خوبی باشیم ولی در صور پنهان این طور نباشیم. اگر ما بذر نیکو بکاریم هم در آینده قوت کافی داریم و هم سایه بان. بذر نیکو انجام دادن کارهای ارزشی است. اگر بخواهیم کارهای ارزشی انجام بدهیم و از ضدارزش ها دوری کنیم ممکن است در ابتدا دچار مشکلاتی بشویم که این امری است طبیعی. فقط ما باید نقطه تحمل خود را بالا ببریم. 


همسفر ثریا:

زمانی که انسان خلق شد و به زمین آمد موجودی بود که دارای شعور بالا بود. عده ای معتقد هستند که انسان موجودی پاک سرشت است ولی به اعتقاد آقای مهندس این طور نیست، ممکن است صفر باشد یعنی هنوز کاری را انجام نداده است ولی پاک سرشت نیست. انسان به صورت بالقوه دارای خصوصیاتی است مثل خنده و گریه، غم و شادی و.....، این به خود انسان بر می گردد که کدام یک از این خصوصیات را استفاده کند. بعضی ها معتقدند که انسان جایز الخطا است یعنی می تواند خطا کند یا می گویند که انسان ممکن الخطاست  ولی آقای مهندس معتقد هستند که انسان مختار الخط است یعنی اختیار دارد که کدام راه را در زندگی برود، راه ارزش ها یا ضد ارزش ها.
در کل این خود اوست که باید پاسخ گوی اعمال خود باشد. 

همسفر رویا:

انسان ها در زندگی دارای دو پیامبر بیرونی و درونی هستند. پیامبر درونی همان عقل یا وجدان ماست و پیامبر بیرونی هم پیام آوران فرامین قدرت مطلق هستند. هر کدام از پیامبران از حضرت موسی (ع )گرفته تا حضرت محمد(ص )هر کدام فرامین را برای ما می گویند و فقط تکمیل کننده صحبت های یکدیگر هستند. پیامبران انسان ها را به صلح و دوستی و آرامش و آسایش دعوت می کنند. دروغ مادر تمام فساد هاست. ممکن است فردی در ظاهر خیلی دین دار باشد و فساد هم انجام بدهد یعنی دروغ بگوید و یا رشوه بگیرد و... 

همسفر مونا:

برای این که بخواهیم از ضد ارزش ها دوری کنیم باید به صورت کلی آن ها را کنار بگذاریم، نمی توانیم تک شاخه ای این عمل را انجام بدهیم. مثلا نمی توانیم دروغ نگوییم ولی غیبت کنیم یا کارهای ضد ارزشی دیگر را انجام بدهیم. انجام دادن این عمل مثل درختی می ماند که فقط یک میوه خراب دارد و همین میوه خراب باعث می شود که بقیه میوه های دیگر هم خراب بشود. برای از بین بردن ضد ارزش ها باید نقطه تحمل خود را بالا ببریم. 

همسفر نسترن:

راه ضد ارزش ها راهی است که خیلی سریع انسان را به خواسته خود می رساند ولی در آخر انجام دادن ضد ارزش ها نتیجه خوبی ندارد. راه ضد ارزش ها مثل یک جامی می ماند که درون آن زهر است ولی به ظاهر شیرین است و در آخر به تلخی و ناکامی انسان را می رساند. راه ارزش ها مثل کوزه ای گلی می ماند که درون آن آب زلال است که باعث رفع تشنگی انسان می شود. 

همسفر الهه:

هر چیزی که در هستی وجود دارد دارای یک نقطه تحملی است. اگر از نقطه تحمل هر چیزی عبور کنیم باعث آشوب و دگرگونی می شود. بعضی از افراد نقطه تحمل فرد مقابل خود را می دانند و تا جایی پیش می روند که نقطه تحمل فرد به سر می آید و فرد دچار آشوب می شود. زمانی که از نقطه تحمل فرد عبور می کنیم سد های احترام بین افراد از بین می رود. چون از نقطه تحمل فرد عبور کرده ایم و فرد را در آستانه آشوب قرار داده ایم. نقطه تحمل افراد با یکدیگر فرق دارد. 

همسفر معصومه:

ما هر زمانی که وادی ها را مطالعه می کنیم یک برداشتی از آن ها داریم.در  سفر اول یک برداشت در سفر دوم یک برداشت. ما باید به آرامی نقطه تحمل خود را بالا ببریم. خود من فکر می کردم هر چیزی در درون من یک مرتبه باید تغییر پیدا کند و نقطه تحمل من یک مرتبه باید خیلی بالا برود. من بعد از ده سال شروع به ورزش رزمی کردم و در جایی مشغول کار شدم و شروع به حرکات سنگین کردم که باعث به وجود آمدن مشکل برای من شد. متوجه شدم که باید ذره ذره این حرکات را انجام می دادم تا دچار مشکل نشوم. 
هر کاری را که می خواهیم انجام بدهیم باید ذره ذره انجام بدهیم تا نقطه تحمل ما هم بالا برود تا دچار مشکل نشویم. 

سر کار خانم منیره راهنمای عزیزمان ؛

در اول وادی گفته می شود که پیام برای کسانی است که به دنیای تازه قدم گذاشته اند. این جمله یعنی چه؟ چرا این وادی بعد از وادی هشتم آمده است؟ چون کسانی که پیمان می بندند به نوعی به دنیای تازه قدم می گذارند. زمانی که به دنیای تازه قدم می گذاریم باید از سخن به عمل حرکت کنیم و باید در حرکت باشیم و به آن چیزهایی که در کوله خود داریم یعنی آن مسائلی که از هشت وادی قبلی آموختیم را به عمل تبدیل کنیم. 


با عمل کردن نقطه تحمل ما بالا می رود. اگر مسائلی را که آموخته ایم عملی نکنیم هیچ وقت نقطه تحمل ما بالا نمی رود. فرمان می گوید دزدی نکن، رشوه نگیر، دروغ نگو و....  در آخر هم می گوید بذر نیکو بکار، ما باید این هنر را داشته باشیم و بتوانیم بذر نیکو را بکاریم در این صورت نیروهای مثبت هم به کمک ما می آیند. شاید در ابتدا در یک مقطعی سختی داشته باشیم ولی نیروهای مثبت به کمک ما می آیند و ما هم به آن وعده ای که باید می رسیم. پس در ذهن خود برای کسی بد نخواهیم حتی کسانی که ما را آزار می دهند. برای آرامش روح آن ها دعا کنیم. زمانی که برای کسی بد بخواهیم آن بدی به خود ما بر می گردد. 


ما زمانی که دچار مشکلی می شویم می گوییم چرا برای ما باید اتفاق بیفتد؟ ولی نمی دانیم که در گذشته چه بذری را کاشته ایم یا چه خطایی را مرتکب شده ایم که باید الان دچار شویم. 
ما باید حتی برای انجام ساده ترین کارها هم پاسخگو باشیم. حتی اگر از چراغ قرمز هم عبور کنیم باید پاسخگو باشیم. هر چیزی در کائنات ثبت می شود.  تمام اعمال ما از ساده ترین آن ها تا پیچیده ترین آن ها و ما باید در زندگی خود پاسخگوی آن ها باشیم.  زمانی که در زندگی مرتکب خطایی می شویم باید بهای آن را پرداخت کنیم. ممکن است مجبور شویم در زندگی به خاطر کارهای خود بها های سنگینی را پرداخت کنیم. زمانی که در صراط مستقیم قرار می گیریم ممکن است مجبور شویم بهای کارهای گذشته خود را پرداخت کنیم پس باید نقطه تحمل خود را بالا ببریم. 

تهیه و تایپ ؛ همسفرمونا
با احترام معصومه

[ یکشنبه 24 آذر 1398 ] [ 02:50 ق.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

نظرات این مطلب

سه شنبه 26 آذر 1398 08:43 ق.ظ
با سلام وخدا قوت ب راهنمایی عزیزمان خانم منیره خیلی تشکر میکنم بابت اموزش های خوبشان من ک واقعا تغییر رو در خودم احساس میکنم وتشکر میکنم از خانم معصومه وخانم های ک برای وبلاگ زحمت میکشند
دوشنبه 25 آذر 1398 07:38 ب.ظ
سلام وعرض ادب و احترام خدمت همه دوستان خوبم ومخصوصا خانم منیره راهنمای عزیزم .خدا قوت به خدمتگذاران وبلاگ دارم مثل همیشه زیبا و آموزنده و عالی بود ممنون.
دوشنبه 25 آذر 1398 05:44 ب.ظ
سلام و خداقوت خدمت راهنمای عزیزم خانم منیره ممنون از آموزشهای نابتان .خدمت دوستان گلم هم عرض خدا قوت دارم .اجرتان ارامش.
باتشکر و سپاس از گروه وبلاگ.

آخرین مطالب


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات