وبلاگ همسفر منیره - گزارش عملکرد لژیون روز شنبه ؛ وادی دهم

گزارش عملکرد لژیون روز شنبه ؛ وادی دهم
گزارش,عملکرد,لژیون,روز,شنبه,؛,وادی,دهم,

جستجوگر سایت

گزارش عملکرد لژیون روز شنبه ؛ وادی دهم

 همه ما از خدا توقع بخشش داریم پس چرا من دیگران را که به من بدی کرده اند نبخشم؟ این بخشیدن برای حال خوب خودم است تا بیشتر در ارامش و آسایش باشم


به نام او....
سی دی وادی دهم

همسفر الهه:
خاصیت وویژگی هرچیزرا صفت آن چیز می گوییم مثل تخته سیاه که سیاهی همان صفت تخته است یا شیر درنده که درندگی صفت شیر است وما در این وادی می گوییم صفت گذشته در انسان صادق نیست چون جاری است،امادر موجودات دیگر صادق است،همیشه کسانی ارتقا پیدا می کنند که در مسیر راستی و درستی وصراط مستقیم هستند والهی بودن به این معنا نیست که من یکسری مراسم عبادی را انجام دهم ولی خطا هم بکنم.بعضی ها درروز دنبال شب هستند یعنی در وجود انسانی که صفات خوب زیادی دارد همیشه نکات منفی رامی بینند چاقو هم می تواند جان انسانی رانجات دهد وهم می تواند که باعث مرگ شود،بعضی وقت ها آدم ها خوب هستند و بعضی وقت ها بد هستند چون که انسان و هستی جاری است خداوند به انسان اختیار داده تا زندگی خودش راترسیم کند وآقای مهندس هم در حرکت کردن توانستند به این جایگاه برسند.از طرفی کسانی که در جهنم غوطه ور هستند نباید بگویند که ازمن که گذشته ودیگر درست نمی شود بلکه انسان قابل تغییر است چون که جاری است و همین طور وقتی خوب ها در بهشت هستند خیال نکنند که کار تمام است و آنها در آن جاودانه می مانند بلکه انسان ها همیشه در حال تغییر هستند به  خاطر اینکه صفت گذشته درانسان صادق نیست چون جاری است.حتی گناه کارترین وجنایت کارترین انسان ها هم می توانند بازگشت کنندوما باید تلاش کنیم اگردرجایگاه خوبی قرار داریم آن راحفظ کنیم زیرا شیطان به زیباترین حالت ممکن ظاهر می شود وهرچیزی ساعت پایانی دارد که در آن لحظه از بین می رودهمان طورکه حضرت علی می فرمایند:برای دنیا چنان زندگی کن که گویی تا همیشه زنده ای وبرای آخرت چنان باش که لحظه ای دیگر خواهی مرد،پس همیشه ساعت پایان خود رابه یاد داشته باشیم وکارهای خلاف وضدارزشی  را انجام ندهیم .

همسفرزهرا:
مادرهرجایگاهی که باشیم قرار نیست تاابد همین طور باقی بمانیم شاید کسی درگذشته آدم خوبی بوده ولی الان تحت شرایطی بد شده وزندگی بازی های زیادی دارد واین ماهستیم که باید باحرکت کردن مسیرراه را پیدا کنیم همان طوری که مسافرهای ما با حرکت کردن از اعتیاد بیرون آمدند وتوانستند خودرا پیدا کنندپس صفت گذشته در انسان صادق نیست چون جاری است

.همسفرنسترن:
بزرگ ترین معجزه حیات،  خود حیات است،یعنی چه؟یعنی این نیست که خداوند به من 50یا60سال عمر بدهدودرآخر کسانی به جهنم بروند و کسانی هم به بهشت بروند بلکه هدف این است که ما در زندگی خود معجزه را ببینیم با نگاه کردن به دنیا و درختان و آدم های دیگر. غم هم جزئی اززندگی است و هیچ انسان بی مشکل ما اصلا نداریم ،اگر شما دوهفته فقط بخوری وبخوابی وکیف کنید دلتان را خواهد زد،من تازمانی که نفرت را تجربه نکنم معنی عشق را نمی فهمم همان طور که اگر اینجا یک لیوان آب باشد و کسی دیگر آن را بخورد هیچ مفهومی برای من ندارد ولی اگر من در کویر باشم وتشنه هم باشم آن موقع ارزش یک لیوان آب را خواهم دانست .قدیمی ها می گفتند که جهان از چهارعنصرآب وخاک وآتش وباد تشکیل شده که هر چهار عنصر مخالف هم هستند ولی آقای مهندس سه رکن دیگر را اضافه کردند :نور ، صوت وحس که در مورد نور می فرمایند؛  نورلطیف تر ین چیزردر دنیا است و هیچ چیزی سرعت نور را نداردواگر ما بخواهیم با سرعت نور حرکت کنیم قطعا پودر می شویم . چیزی که جنجال برانگیز بوده بزرگان نار ، را جن می گویند ولی آقای مهندس ناررا همان صور پنهان می دانند که با تزکیه وپالایش تبدیل به نور می شود.

همسفر مونا:
من وقتی به کنگره آمدم تا الان می بینم که خیلی از صفت های گذشته من تغییر کرده ،به طوری که من با شخصی چندین وقت بود مشکل داشتم وحدود یک هفته پیش اولین کسی که به آن شخص کمک کرد من بودم ،که حتی خودش هم باورش نمی شد که من به کمک آن شخص بروم ومن با اینکار حس و حال خودم به قدری خوب بود که قابل توصیف نیست اگر من آموزش های کنگره را کاربردی نکنم پس چه فرقی با کسی که به کنگره نمی آید دارم؟من با بخشش دیگران حال درون خودم راخوب می کنم .وقتی من خودم را نشناسم و قبول نکنم که من هم مشکل دارم هیچ وقت تغییر نمی کنم ولی ما قبلا همیشه مواد مخدر را چماقی کرده بودیم روی سرمسافرمان می زدیم ونمی دانستیم که ما هم مشکل داریم ولی چون ماده مخدری مصرف نمی کردیم خود رابه دور از هر بدی می دیدیم ولی الان با آموزش های کنگره می دانیم که صفت گذشته در انسان صادق نیست چون جاری است.

خانم منیره راهنمای عزیزمان ؛ 

صفت گذشته در انسان صادق نیست ،در اینجا گفته انسان ولی در دیگر موجودات صدق می کند مثل ذغال سیاه ،که سیاهی همان صفت ذغال است.این وادی هم هشداردهنده است و هم نویددهنده به این صورت که اگر کسی پراز ضدارزش ها است قرار نیست تا آخر عمرش هم این طور باشدیا اگر آدم خو بی هست دلیل نمی شود که تا اخر خوب خواهم ماند.اگر قرار باشد که همه مثل هم باشند که سنگ روی سنگ بند نمی شد یک لحظه خود را در جای خدا بگذاریم می بینیم که همه ما از خدا توقع بخشش داریم پس چرا من دیگران را که به من بدی کرده اند نبخشم؟ این بخشیدن برای حال خوب خودم است تا بیشتر در ارامش و آسایش باشم.البته این را هم بدانید که زیاد خود را درگیر مسائل دیگران نکنید گاهی باید از این گوش گرفت واز آن گوش بیرون داد. من باید برای حال درون امروزم ارزش قائل شوم وبا حرف دیگران به هم نریزم چون که من تحت آموزش قرارگرفتم و می دانم که کجا و کی چه حرفی را باید بزنم.اصلا این قانون زندگی است که انسان همیشه سردوراهی است وبا نیروی اختیار راه خودش را انتخاب می کندمن اگر از خودم شناخت داشته باشم وروی خودم کار کرده باشم قطعا بهترین تصمیم را می گیرم و زمانی که افکار آرامی داشته باشم درست فکر می کنم  باید بدانیم که هدفمان از آمدن به کنگره چیست؟ما اینجا می آییم تا یکسری ضدارزش ها مثل خشم،  کینه ونفرت رااز دست بدهیم و چیز های ارزشی را به دست بیاوریم واگر من در حاشیه بروم آن موقع باید بدانم که از مسیر دور شده ام.ما یک روزی به کنگره می آییم و یک  روزی هم می رویم ومن همیشه به رهجو ها می گویم که شما رهجوی من نیستید بلکه رهجوی خودتان هستید ومن با آموزش دادن به شما از خودم ردپای خوبی به جای می گذارم واگر شما درست عمل کنید بهترین هدیه برای من است.همیشه سعی کنید روی پای خود بایستید و تعصب بیجا نسبت به کسی نداشته باشید .

سوال همسفر ؛

وقتی یک جلسه به کنگره نمی آیم نیروهای منفی بر من غلبه می کنند وحالم بد می شود وراهنمایی خواستند؟

راهنمای عزیز هم فرمودند ؛ که یک سفر اولی اصلا نباید غیبت داشته باشد مگر موارد خاص و در این مواقع کتاب 60درجه را بخواند و یا  سی دی انتخابی گوش کند و در شرایط بحرانی می تواند با راهنما تماس بگیردو در آخر فرمودند که هیچ کس به اندازه خود آدم نمی تواند به خودش کمک کند و شکر گذاری برای تمام داشته ها یی که دارید و درآینده خواهید داشت ارتعاش خوبی دارد وشما با این کار به کائنات فرکانس مثبت می دهید که چندین برابر به خودتان برمی گردد واینکه روزی سه بار با صدای بلند بگویید من عالیم ، من عالیم ، من عالیم.

تهیه گزارش ؛ همسفر نسترن 
با احترام معصومه 

[ چهارشنبه 18 دی 1398 ] [ 01:52 ق.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

نظرات این مطلب

دوشنبه 23 دی 1398 11:04 ب.ظ
خداقوت راهنمای عزیزم ممنون از آموزشهای نابتان .
خداقوت به دوستان گلم خدمتتان پربرکت .
با تشکرو سپاس از گروه وبلاگ
دوشنبه 23 دی 1398 09:44 ق.ظ
درود و خدا قوت خدمت دوستان عزیز و راهنمای گرانقدرم.
بسیار عالی بود. سپاسگزارم. امیدوارم با حرکت و تلاش بتوانیم صفات خوب و عالی را در خود پرورش دهیم و روز به روز عالی تر بشویم و به آرامش واقعی برسیم.

آخرین مطالب


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic