وبلاگ همسفر منیره - گزارش عملکرد لژیون روز سه شنبه ؛ سی دی بیکران

گزارش عملکرد لژیون روز سه شنبه ؛ سی دی بیکران
گزارش,عملکرد,لژیون,روز,سه,شنبه,؛,سی,دی,بیکران,

جستجوگر سایت

گزارش عملکرد لژیون روز سه شنبه ؛ سی دی بیکران

در سی دی بیکران گفته می شود که انسان در هر جایگاهی که باشد باید حرکت کند. اگر فکر کنیم که در یک زمانی می توانیم بی حرکت باشیم این مسئله باعث تخریب ما می شود. یک زمانی انسان تخریب را خودش به خودش وارد می کند و یک زمانی هم هست که آسیب را همان موریانه ها وارد می کنند. زمانی که چوبی در یک جایی مرطوب بدون حرکت باشد دیگر مستعد می شود برای این که موریانه به آن چوب آسیب بزند. ما باید برای رسیدن به هدف خود تلاش کنیم و حرکت داشته باشیم. سیستم کائنات و هستی این طور نیست که هر چه بخواهیم در اختیار ما قرار بدهد بدون این که تلاشی داشته باشیم این امر امکان پذیر نیست


به نام خدای رحمان و رحیم 

همسفر نیره:
در ابتدای سی دی آقای مهندس داستانی را تعریف می کنند که در یک مجلسی هزار پا بسیار زیبا می رقصید، خرمگس به ملخ می گوید که می خواهی کاری کنم که هزارپا دیگر نتواند برقصد و ملخ هم قبول می کند. خرمگس به هزارپا می گوید که تو چطور می رقصی؟ اول کدام  پای خود را می گذاری بعد کدام پا را؟ هزار پا زمانی که به این مسئله فکر می کند دیگر نمی تواند برقصد. 
در مورد ما انسان ها هم همین طور است. اگر روی یک سری از کارهای خود تفکر کنیم نمی توانیم آن ها را انجام دهیم. من خودم تایپیست کامپیوتر هستم. زمانی که تایپ می کنم بدون اینکه روی این کار تمرکز کنم به راحتی آن را انجام می دهم و حتی فیلم هم تماشا می کنم. ولی زمانی که روی کار خود تمرکز می کنم نمی توانم آن را انجام دهم. موقع  غذا خوردن هم همین طور هست، اگر بخواهیم که دقت کنیم تا زبان ما بین دندان هایمان نرود ممکن است این اتفاق چندین بار برای ما بیفتد. در مورد کارهایی مثل هنر و پزشکی هم همین طور است. دانشجویان رشته پزشکی زمانی که چیزی را یاد می گیرند مدام به آن فکر می کنند و زمانی که حتی عرق می کنند می گویند که فلان بیماری را دارم. 
بعضی از مسائل فطری است نباید درمورد آن خیلی دقت کرد. در متن سی دی گفته می شود که ارابه ها را به حرکت درآوردی قبل از آن که موجودات ریز و مضر چوب های آن را پوسیده گرداند. منظور این است که باید حرکت کنیم. هر چیزی که در این دنیا به صورت راکد بماند از بین می رود. در مورد تمام مسائل زندگی همین طور است. استاد می گویند که ما به ارابه های زمینی اشاره کردیم و به ارابه های بیکران کاری نداریم که پایان خط ارابه با شما هست و آغاز حرکت ارابه در بیکران خواهد بود.

همسفر اکرم:

در اینجا از محبت صحبت شده است. زمانی که انسان محبت نداشته باشد مثل یک ظرف تهی می ماند و بیشتر امراض و بیماری ها از نبود محبت است. با وجود عشق و محبت است که ما می توانیم مسائل را بهتر درک  و حل کنیم. اگر انسان در زندگی راکد باشد و برای رسیدن به خواسته اش تلاش نکند مثل همان ارابه ای می ماند که موریانه آن را از بین می برد. برای رسیدن به خواسته خود باید تلاش کرد تا به هدف رسید. 


همسفر نسترن:

در متن سی دی آمده پایان خط ارابه ها با شماست. این که شما به این دنیا می آیید با خود شما نیست ولی این که به کجا خواهید رسید با خود شماست. ما از زمانی که به این دنیا می آییم باید بدانیم که به کجا می خواهیم برسیم؟ 
شاگرد سوال می کند که به چه صورت می توانیم به وجود بیکران پی ببریم؟ استاد می گوید که شما به هر چیزی که می خواهید دست پیدا کنید باید تمنای دل داشته باشید. کسانی که می خواهند به بیکران برسند و کشف و شهود داشته باشند باید تمنای دل داشته باشند و فقط به زبان بیان کردن مهم نیست باید خواسته آن را داشته باشید. مثل کسی که برای بار اول به خواستگاری می رود و جواب رد می دهند و او را تهدید می کنند که پای او را می شکنند و او هم از خواسته خود منصرف می شود و دیگر پیدایش نمی شود و در مقابل فردی هم با وجود تمام تهدیدها بارها و بارها به خواستگاری می رود چون خواسته اش برایش مهم هست.زمانی که به مسافرت می رویم این که در کجا بمانیم مهم است این که زیر پل ها باشیم یا این که در هتل پنج ستاره باشیم. 


زمانی که به جهان پس از مرگ می رویم این که می خواهیم به بهشت برویم یا به جهنم برویم به خود ما بستگی دارد. اگر بخواهیم به بهشت برویم باید در صراط مستقیم باشیم. زمانی که در صراط مستقیم باشیم الهامات هم به انسان داده می شود. اشخاصی که به جهان پس از مرگ و قدرت مطلق اعتقادی ندارند می گویند چون حس درونی آن ها این طور هست. 
اگر ما حس این که جهان پس از مرگ وجود دارد را نداشته باشیم هیچ وقت به وجود آن ها هم پی نمی بریم. تنها با وجود حس می توانیم آن ها را درک کنیم. در مسئله عرفان هم الهام صورت می گیرد که حس باعث صورت گرفتن آن الهام می شود هرحسی چه مثبت و چه منفی در تمام هستی وجود دارد. زمانی که روی مسئله ای متمرکز می شویم الهامات آن هم برای ما صورت می گیرد. الهامات همیشه به صورت ذره ذره صورت می گیرد. کسی که آزمایش های شیمی را انجام می دهد به او الهام می شود که چه کارهایی را باید انجام دهد. گاهی اوقات الهاماتی که به ما می شود ما از آن ها بی اطلاع هستیم. زمانی که الهام انجام می شود آن گاه تصویر صورت می گیرد و پالایش های پیاپی و تراوش ها انجام می گیرد. زمانی الهام صورت می گیرد که حس ما پالایش شده باشد ما در صراط مستقیم باشیم، آن گاه ذره ذره الهام صورت می گیرد. آبی که لجن است با ورد و دعا و طلسم نمی توان زلال کرد مگر این که آن را تصفیه کنیم. 
کسی هست که تسبیح و کتاب از دستش نمی افتد ولی در دلش شوق گناه را دارد. خاصیت مهم حس گیرندگی آن است.  حس در همه کس وجود دارد و این بستگی به دریافت ما از آن حس دارد. زمانی که به یک چیز داغ دست می زنیم داغ بودن آن را حس می کنیم و یا بویی که حس می کنیم آن بو به پره های بینی ما می رسد که ما می توانیم آن بو را حس کنیم. حس در تمام گیاهان و حیوانات و انسان ها وجود دارد.  حس یک پشه را تنها یک هم جنس پشه درک می کند. 


همسفر الهه:
پی بردن به بیکران مراحلی دارد. کسی که می خواهد سیر و سلوک انجام دهد با کشیدن حشیش نمی تواند این کار را انجام دهد و فقط وارد فضای مجازی بیکران می شود. این که کجا می خواهیم برویم مهم است. همه ما جهان دیگر را قبول داریم اما یک زمانی هست که می خواهیم آن را لمس کنیم. زمانی که نفس به مرحله میانه می رسد الهام صورت می گیرد. این الهام گاهی به صورت تقوا هست و گاهی به صورت فجور، حتی بعضی وقت ها بین حیوانات این الهام صورت می گیرد. استاد می گویند مهم ترین قسمت در این جا است که آن گاه که تصویر از طریق الهام صورت گرفته می شود پالایش های پیاپی به تراوش ها استحکام می بخشد. ما باید تزکیه و پالایش را انجام دهیم و از ضد ارزش ها دوری کنیم اگر تزکیه نباشد تراوش هم صورت نمی گیرد. حس مانند خداوند در تمام هستی جاری است ولی قابل رویت نیست و از خاصیت مهم آن گیرندگی آن است. 
چه طور می شود که ما به وجود پیامبران و بزرگان اعتقاد داریم ولی جسم آن ها از بین رفته است؟ چون عقل و حس و... در جسم فیزیکی نیست و جسم تنها به عنوان یک تن پوش است و به عنوان یک ماشین عمل می کند برای انجام کارهای ما در بعد فیزیکی.  


همسفر ثریا:

تمام اختلافات انسان ها در حس آن ها است. این که جهان پس از مرگ و خدا وجود دارد یا ندارد؟ جسم انسان وقتی که مشکل داشته باشد پزشک معالج حتی اگر از روحیات آن خبر نداشته باشد می تواند او را درمان کند ولی پزشک روان شناس برای معالجه بیمار باید از روحیات بیمار خود خبر داشته باشد. بیماری روانی ارتباط مستقیم با روح و ذهن و حس بیمار دارد. مثال هایی که آقای مهندس می زنند کاملا برای ما قابل لمس است. جسم انسان اگر ساکن باشد به مرور زمان ازبین می رود مخصوصا اگر اضافه وزن هم داشته باشد. در کنگره آموزش گرفته ام که اگر کسی دل من را می آزارد سکوت کنم. سکوتی که با تفکر همراه است وبرای رسیدن آن فرد به دانایی دعا کنم و می دانم که هر مشکلی با مرور زمان حل می شود. 


خانم منیره راهنمای گرامی؛

در سی دی بیکران گفته می شود که انسان در هر جایگاهی که باشد باید حرکت کند. اگر فکر کنیم که در یک زمانی می توانیم بی حرکت باشیم این مسئله باعث تخریب ما می شود. یک زمانی انسان تخریب را خودش به خودش وارد می کند و یک زمانی هم هست که آسیب را همان موریانه ها وارد می کنند. زمانی که چوبی در یک جایی مرطوب بدون حرکت باشد دیگر مستعد می شود برای این که موریانه به آن چوب آسیب بزند. ما باید برای رسیدن به هدف خود تلاش کنیم و حرکت داشته باشیم. سیستم کائنات و هستی این طور نیست که هر چه بخواهیم در اختیار ما قرار بدهد بدون این که تلاشی داشته باشیم این امر امکان پذیر نیست. دراین سی دی وادی هشتم را برای ما عنوان می کند این که با حرکت راه نمایان می شود. زمانی که حتی کاری به ما پیشنهاد می شود اول باید تفکر داشته باشیم و بعد در آن راه حرکت کنیم. در بعضی از مسائل ما فکر می کنیم که همه چیز باید برای ما فراهم باشد تا یک سری اتفاقات برای ما بیا فتد این طور نیست ما باید حرکت کنیم تا یک سری اتفاقات برای ما بیفتد. 

در قسمت حس همه چیز باید روی حس کار شود. یک زمانی ما نسبت به یک چیزی واکنش بد نشان می دهیم، در این صورت می گویند حس ما نسبت به آن بد شده است. در قسمت دوم سی دی وادی دهم آمده است که چیزی که باعث می شود حس به حرکت درآید نور و صوت است. حس باعث حرکت عقل می شود. ما دارای حس خارج از جسم هستیم که این اطلاعات را به ما می دهد که درون جسم ما چه خبر است. 

ما دارای پنج حس درون و بیرون هستیم. حس های خارج از جسم همان حس هایی هست که ما زمانی که می خوابیم آنها را حس می کنیم و توسط آن ها در خواب می بینیم و می شنویم و... و ما دارای یک حس مشترک با این ده حس هستیم. چرا ما زمانی  سر خاک اموات می رویم و نذر می کنیم و نذری می دهیم؟ چون آنها را حس می کنیم و با آنها از طریق حس خارج از جسم ارتباط بر قرار می کنیم. 

در سی دی بیکران ما می آموزیم که همه چیز آن طوری نیست که ما می بینیم. اگر ما بدانیم که بدی چه قدر بد است و در همین دنیا به خود ما بر میگردد و این شناخت را پیدا کنیم دیگر حتی گوشه ذهن خود برای کسی بد نمی خواهیم و او را نفرین نمی کنیم. باید با دل و جان برای دیگران دعا کنیم. این حق بر گردن ما آمده است که برای افرادی که بر سر راه ما قرار می گیرند دعا کنیم. 

ما در کنگره باید سعی کنیم حال خوش داشته باشیم و با دل و جان خدمت کنیم و این حال خوش را برای دیگران هم بخواهیم. 
باید بدانیم که نیروهای منفی و بازدارنده همیشه و همه جا وجود دارند و ما نمی توانیم آن ها را حذف کنیم. از کسانی که باعث آزار و رنجش ما می شوند در دل تشکر کنیم. درست است که همه ما در یک مسیر هستیم و آموزش می گیریم پس باید برای یکدیگر خوب بخواهیم و بد کسی را نخواهیم. در سیستم کائنات و هستی برای همه جا هست و جایگاهی هم هست. پس بهتر است اگر حال ما خوب بود این خوبی را برای دیگران هم بخواهیم. با خدمت کردن هست که گره از کار ما باز می شود و ما نباید از خدمت کردن دیگران و رسیدن آن ها به جایگاه بالاتر ناراحت شویم و باید با تمام دل و جان برای او دعا کنیم. 

به این دید باید نگریست که اگر به جایگاهی می رسیم برای رسیدن به صلح و آرامش درون  و باز کردن گره های درونی باشد. ما باید حس های درونی خود را پاک سازی کنیم. با خدمت کردن و عشق ورزیدن هست که حس های ما پاک سازی می شود. با پاک سازی حس است که بهترین الهامات به ما می شود. الهامات و القائات به ما می شود ولی آن قدر صدای آن ها ضعیف است که ما متوجه آنها نمی شویم. پس باید گیرندگی ما قوی شود و این قوی شدن تنها با تزکیه و پالایش امکان پذیر است.

تهیه گزارش ؛ همسفر مونا 
با احترام معصومه 

[ دوشنبه 30 دی 1398 ] [ 02:15 ق.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

نظرات این مطلب

جمعه 4 بهمن 1398 01:50 ب.ظ
با سلام خدمت دوستان عزیز و استاد گرامی جلسه عالی بود مثل همیشه ،خداقوت عرض میکنم خدمت مونا و معصومه عزیز
دوشنبه 30 دی 1398 11:33 ب.ظ
درود و خدا قوت خدمت دوستان عزیز و راهنمای بسیار گرانقدرم.
سپاسگزارم بسیار عالی بود.
دوشنبه 30 دی 1398 11:25 ق.ظ
خدمت راهنمای بزرگوار خانم منیره ؛خدا قوت عرض میکنم .بسیار عالی حس را توضیح دادین .امیدوارم من هم بتوانم به آن تزکیه پالایشی که مدنظر کنگره هست برسم .
خدمت دوستان عزیزم، هم عرض خداقوت دارم امیدوارم همیشه حس خوب را دریافت کنند و بهترینها نصیبتان شود.
باتشکروسپاس فراوان از گروه وبلاگ‌.

آخرین مطالب


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic